Toto sú naše

Služby

01.

Zabezpečíme Pravidelný Zber

Už si viac nemusíte lámať hlavu čo s odpadom!

Pravidelne uskutočníme jeho vývoz.

Či už je to kuchynský odpad alebo použitý jedlý olej a tuky.

garbage collection
02.

Vydáme Vám Doklad

Po každom zbere odpadu vám vydáme doklad, v ktorom sú zahrnuté údaje o vašom výdaji.

Nájdete tam druh odpadu, ktorý ste nám vydali, množstvo a dátum prevzatia.

We will issue you a Document
03.

Čisté Zberné Nádoby

Zabezpečíme čisté zberné nádoby, zvlášť na kuchynský odpad a zvlášť na použitý olej.

Pri každom zbere nádoby vymeníme za čisté.

Clean Collection Containers