Máte otázky?

Často kladené otázky

Odpad odovzdávame do certifikovanej bioplynovej stanice, kde sa recykluje.
Postupným spracovaním sa z kuchynského odpadu vyrába bioplyn, ktorý sa využíva ako zdroj energie a tepla.

Olej odovzdávame licencovanej spoločnosti, ktorá zabezpečí jeho recykláciu, aby mohol byť olej použitý na ďalšie využitie.