Naše služby

Zabezpečíme pravidelný zber BRO - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a UCO - použitých kuchynských olejov a tukov z vašej prevádzky v intervaloch „na mieru".


Dodáme vám vhodné, označené a hlavne čisté zberné nádoby.


Pri každom zbere vám vymeníme plnú zbernú nádobu za čistú a vydáme vám doklad o tom, že sme odpad prevzali.

ekobam

Prihlásenie