Odpad

Čo sa deje s kuchynským odpadom, keď ho od vás prevezmeme?
Odpad odovzdávame do certifikovanej bioplynovej stanice, kde sa recykluje.
Postupným spracovaním sa z kuchynského odpadu vyrába bioplyn, ktorý sa využíva ako zdroj energie a tepla.

Čo sa deje s olejom?
Olej odovzdávame licencovanej spoločnosti, ktorá zabezpečí jeho recykláciu, aby mohol byť olej použitý na ďalšie využitie.

Prihlásenie